• Sídlo společnosti

  Sídlo firmy I.Vyškovská stavební spol. s.r.o., Modřice

 • BD Kristenova

  Novostavba bytového domu s kavárnou Kristenova.

 • Bytový dům Brno-Vinohrady

  Revitalizace bytového domu Čejkovická Brno.

 • Administrativní budova IVEP a.s.

  Rekonstrukce v areálu firmy IVEP a.s..

I. Vyškovská stavební společnost

Cílem naší společnosti je poskytovat klientům komplexní servis, od počátečního záměru, přes zajištění projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení až po konečnou realizaci stavby.

Vedení společnosti, technici i ostatní pracovníci společnosti jsou schopni na základě dřívějších bohatých, praktických zkušeností provádět jak běžné, tak i speciální pracovní činnosti související se stavbou, rekonstrukcemi a obnovou objektů.
Profesní skladba pracovníků společnosti umožňuje provádění prací v plném rozsahu.

Společnost má vlastní dopravu, mechanizační prostředky a odpovídající technické vybavení potřebné k realizaci prováděných všech běžných stavebních i speciálních stavebních prací.

Jsme společností, která nabízí svým obchodním partnerům vysokou kvalitu a spolehlivost při realizaci jednotlivých zakázek, proto je v politice jakosti společnosti zaveden systém řízení jakosti podle:

Naše společnost je zároveň i držitelem ZLATÉHO CERTIFIKÁTU, který potvrzuje, že naše společnost má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu.

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. je pokračovatelem stavební firmy Zdeněk Spáčil. Navázala tak na tradici zavedené stavební firmy a dále se plynule rozvíjí.

V současné době se již může objemem prací a počtem pracovníků ve výrobě řadit ke středně velkým stavebním firmám.