picture

Rezidence Na Ponávce

Realizace 2018 - 2020

Projekt v samém středu Brna, zahrnující přestavbu a nástavbu starého činžovního domu na ulici Vlhká. Tímto záměrem vzniklo 60 nových bytových jednotek v docházkové vzdálenosti historického centra.

INVESTOR: SPILBERK investiční fond, a.s.
picture
picture

Postup práce na projektu

2019

3Q/2018

2019

ZAHÁJENÍ PRACÍ

ZAHÁJENÍ PRACÍ

Zahájení stavebních prací na projektu

4Q/2018

2019

BOURACÍ PRÁCE A ZAKLÁDÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE A ZAKLÁDÁNÍ

Krušné začátky projektu spočívali v rozsáhlém bourání původních konstrukcí a souběžné práce na zvláštním zakládání nového bytového domu v probouraných sklepních prostorech domu.

1Q/2019

2019

BETONÁŽ A VYZDÍVÁNÍ

BETONÁŽ A VYZDÍVÁNÍ

Pokračujeme v práci na přestavbě a nástavbě bytového domu a postupnými kroky budujeme další a další patra. Do konce kvartálu je potřeba mít připravenou hrubou stavbu pro montáž nových okenních výplní a střechy.

2Q/2019

2019

ROZVODY A VNITŘNÍ PRÁCE

ROZVODY A VNITŘNÍ PRÁCE

Během probíhající práce na svislých a vodorovných konstrukcích plynule navazují instalační práce v oboru elektromontáží a zdravotechnických instalacích. Dále se provádí montáž výtahové šachty.

3Q/2019

2019

PRÁCE INTERIÉROVÉ

PRÁCE INTERIÉROVÉ

Hrubé práce jsou za námi a nastupují sádrokartonové konstrukce a podlahové konstrukce. Navazujeme s úpravou vnitřních i vnějších povrchů. Kvartál uzavíráme s dokončením všech rozvodů včetně vzduchotechniky.

4Q/2019

2019

DOKONČOVACÍ PRÁCE

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Závěrem projektu dochází ke konečné montáží otvorových výplní v celém objektu a dokončujeme poslední zámečnické výrobky. K finálnímu odevzdání projektu již zbývají malby a nátěry objektu a dokončovací práce na komunikacích.

2020

1Q/2020

2020

DOKONČENÍ STAVBY

DOKONČENÍ STAVBY

Dokončení projektu v plném rozsahu a předání díla investorovi.

Kde nás najdete ?