picture

TZÚS Brno

Realizace 2021 - 2022

Revitalizace komplexu pro Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - pobočka Brno. Vzhledem k povaze podniku byly všechny stavební práce pečlivě kontrlovány a byla očekávána nejvyšší kvalita prováděnných prací. Součástí dodávky prací byla montáž tepelněizolačního systému ETICS v kvalitativní třídě "A", výměna střešního pláštěvčetně vybudování zelené střechy a montáž fotovoltaických panelů.

Historie pobočky a záměry rekonstrukce

Pobočka Brno je nejstarší krajskou pobočkou Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p. Projekt pochází z roku 1957, stavební povolení je datováno o rok později a v roce 1961 se tehdejší pracovníci pobočky stěhovali do nové budovy na ulici Hněvkovského v Brně - Komárově. V roce 1971 byly prostory rozšířeny o velkou zkušební halu, od té doby se ale na objektech pobočky uskutečnily jen nutné opravy a některé menší stavební úpravy.

Rekonstrukce a revitalizace pobočky se soustředila zejména na snížení energetické náročnosti provozu zateplením obvodových konstrukcí stěn a střech i studených stropů pod vytápěnými prostorami, výměnou oken a některých starých dveří a vrat, a s tím související instalací energeticky úsporných kotlů pro vytápění v zimní období.

Plán rekonstrukce

Plánovaná zelená střecha chrání novou střešní krytinu před poškozením a degradací a přispívá i k lepší protipožární ochraně objektu. Nečekaným ekonomickým bonusem tohoto řešení se stalo snížení poplatků za odvod dešťové vody ze zelených střech do kanalizace, které vyplynulo z ustanovení nového zákona o odpadech, souhrou náhod schváleného v období probíhající rekonstrukce.

Nezbytnou součástí rekonstrukce a revitalizace pobočky bylo také nasazení obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k poloze pobočky a charakteru jejího provozu byla zvolena instalace fotovoltaické elektrárny, jejíž výkon nastavil energetický audit na hodnotu 24,2 kWp. Výkon FVE je nastaven tak, že pokrývá asi polovinu potřeb a za slunečného dne by tedy měl stačit na provoz pobočky, malý přebytek může jít do rozvodné sítě, odkud se naopak odebírá elektřina pro noční provoz automatických zkušebních zařízení.

Pobočka se nachází na silně frekventované hlavní třídě, dopravně spojující centrum Brna s dálnicemi D1 a D2 a objekty jsou vystavené značné hlukové zátěži, proto všechna energeticky úsporná opatření byla záměrně volena tak, aby současně významně zlepšila akustickou pohodu ve vnitřních prostorách. K zateplení stěn byl proto použitý vnější kontaktní tepelněizolační systém (ETICS) na bázi minerální vlny a byla instalována okna s izolačními trojskly, na straně do ulice se zvýšeným akustickým útlumem.

Průběh rekonstrukce

Práce na rekonstrukci objektů začaly koncem dubna 2021 a probíhaly intenzivně po celý zbytek roku, takže na jeho konci objekty pobočky získaly nový vzhled, který záměrně podle možností odpovídá členěním i barevností původnímu funkcionalistickému řešení fasád z roku 1961.

V roce 2022 rekonstrukce pokračovala opravou dešťové kanalizace, rozšířením parkovacích ploch namísto nevyužívané plochy pro vzorky, výměnou vjezdové brány a části původního oplocení a některými nutnými opravami v interiérech budov. Celá rekonstrukceúspěšně skončila předáním dokončené stavby ve stanoveném termínu na konci dubna 2022. 

Výsledky revitalizace pobočky

Správnost rekonstrukce a revitalizace objektů pobočky Brno se projevila krátce po ukončení stavby, když z faktury za plyn za období 09/2021 až 05/2022 vyplynuly úspory ve výši mírně překračující 70 % dříve spotřebovávaného objemu. S ohledem na strmý růst cen za energie od ledna 2022 to představuje významný finanční přínos v objemu přesahujícím půl milionu korun ročně.

Fotovoltaická elektrárna, kterou se po obtížích s datovým propojením ke sledování jejího provozu rovněž podařilo spustit koncem měsíce dubna, vyrobila za měsíc květen 2022 přes 3600 kWh elektrické energie. Tu pobočka z velké části spotřebovala ke svému provozu, lze tak očekávat ekonomický přínos v řádu desítek tisíc korun měsíčně. 

Z reakcí pracovníků pobočky i návštěvníků z řad našich zákazníků je pak jisté, že se zdařil i záměr výrazného zlepšení akustické pohody uvnitř budov. Revitalizace nejdůležitějších objektů pobočky tak zjevně vyšla podle původních představ. Nyní nastala doba pro nasbírání zkušeností a informací pro přípravu revitalizace zbývajících prostor pobočky, zejména velké zkušební haly.

Zdroj: denik.cz

INVESTOR: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
picture
picture

Postup práce na projektu

2021

1Q/2021

2021

ZAHÁJENÍ PRACÍ

ZAHÁJENÍ PRACÍ

Zahájení stavebních prací na projektu

Kde nás najdete ?